פירוז ופיוס

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' שבט התש"כ, 5 בפבואר 1960
מתוך:
עמוד 2

כידוע מקובל להשוות איטרטגיה, צבאית או מדינית, למשחק השחמט. וודאי, יש בכך מידה של קלילות פשטנית. משחק לעולם לא ידמה למציאות. אבל אפשר ללמוד מכללים מסויימים, הנהוגים אמנם במשחק, אך הם פרי הגיון מציאותי. בידוע, לא מספיק, באשקוקי, לעשות צעד, אלא יש לחשב את תשובתו האפשרית של היריב ואת התשובה לתשובה, ואף עוד. לאור כללים אלה נראית פרשת סואץ שלנו, מימי ,,בת גלים" ועד היום, כך: אנו עושים צעד, ואנו יודעים את צעדו הנגדי של האוייב. אבל את התשובה לתשובה אין אנו יודעים, לא מלכתחילה ולא בדיעבד. בתנאים כאלה מוכרח, כמובן, האוייב לזכות.