פיצוץ השגרירות הבריטית ברומא

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התש"ז, 6 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 278-279

ציון הנצורה והלוחמת שולחת ברכת-אחים לבניה-חייליה בגולה לפתיחת מלחמתם במשעבד הבריטי מחוץ לגבולות המולדת.

ההתקפה על הצירות הבריטית ברומא אות היא, כי מלחמת השחרור העברית היתה למלחמה עולמית, כשם שמלחמת בריטניה בעם ישראל מלחמה עולמית היא.

תחזקנה ידיכם, אחים לוחמים. למען עמנו המעונה, למען ארצנו השדודה, הכו באויב ואל תרפו.