עשרת אלפים איש בעצרת תנועת החרות ברמת-גן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר ב' התשי"ז, 24 במרץ 1957
מתוך:
עמ' 1-2

במקום התביעה לשלום ביקשנו ערובות, כאילו לא למד כל הדור הזה לא רק בעמנו אלא גם בעמים אחרים, שאין שום ממשות במה שקרוי ערובות של המעצמנות. עמנו הקטן מוקף האויבים חייב לדעת, כי לחרותו ולעצמאותו ואף לעצם קיומו יש ערובה אחת ויחידה ושמה: צבא ישראל. בינתיים כלו הערובות כעשן מן הערובה וראש הממשלה ושרת החוץ מבטיחים לנו כל פעם מחדש ,,פגישה" נוספת עם האויב, או שימוש בכוח, או חידוש המלחמה במשך שנתיים ואולי אפילו לפני כן. כלום היה העם הזה קבלן למלחמות?