עשרת אלפים איש בעצרת תנועת החרות ברמת-גן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר ב' התשי"ז, 24 במרץ 1957
מתוך:
עמ' 1-2

מה היתה עושה ממשלה נבונה בשטח מדיני אחר הנצחון הצבאי, שאל הנואם, היא היתה חייבת להודיע, כי מטרתו של המבצע הצבאי אחת היא: שלום, היא היתה חייבת להבדיל בין שטחי המולדת המשוחררים ובין השטחים האחרים ולהודיע, הראשונים לנו לעולמים, ואילו על האחרונים ועל גורלם נדון עם האויב המובס סביב שלחן הדיונים לכריתת שלום. העולם כולו היה מבין לתביעה זו, ולו היתה הממשלה עומדת עליה היינו היום קרובים מאד לסיכוי ממשי לשלום, לפתוח בדרום.