עשרות אלפי אזרחי תל-אביב הפגינו נגד הכניעה: המוני תל-אביב מריעים בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר ב' התשי"ז, 8 במרץ 1957
מתוך:
עמוד 1, 2

דברי לבן-גוריון
כל ימי חיינו, אדון בן-גוריון, היינו יריבים. טבעי הדבר. אינני יודע תלמידו של מי אתה, יתכןואתה רואה את עצמך כ"רבי" של כולם, אולם אני מתכבד להיות אחד התלמידים של זאב ז'בוטינסקי, גדול היהודים שנולדו, אחרי הרצל במאת השנים האחרונות. מה פלא שהיינו יריבים? כשהוא ואנו נלחמנו למען מדינה עברית, אתה במשך 20 שנה – התנגדת לעצם הרעיון של הקמתה והעזת לומר שהרעיון של מדינה עברית הוא רעיון של "מוסר הוטנטוטי? וכשהתחלנו להלחם נגד שלטון נכרי למען הקמת המדינה, התייצבת לצדו של השלטון המשעבד, והסגרת את טובי הלוחמים דידי המשטרה הבריטית. וכאשר הבאנו, עם קום המדינה, נשק ציווית לירון באנית הישע, שפכת דמי נקיים. אף התקלסת בהם ומתוך הפקרות בלשון האופינית לך אמרת, כי התותח בו רצחת לוחמים צעירים יעמוד בחצר בית המקדש. אכן, דברים נוראים, ואיומים היו ביננו. היינו יריבים, נשארנו יריבים ונשאר יריבים, עד לאותו יום בו שנינו הלך על פי צו ההשגחה העליונה על המקום עליו כתב עקביה בן מהללאל "ליתן דו"ח בפני מלך מלכי המלכים".