עשרות אלפי אזרחי תל-אביב הפגינו נגד הכניעה: המוני תל-אביב מריעים בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר ב' התשי"ז, 8 במרץ 1957
מתוך:
עמוד 1, 2

...אלפי שנים התפללנו לשוב לארץ ישראל. והנה, אדמת מולדת שוחררה בידי הצבא הישראלי המנצח "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", הרי תפילה קדושה ומקודשת זו חלה לא רק על שיבת העם לציון, או להר הבית, אלא לכל ארץ ישראל. חזרנו לכברת אדמת הקודש, ואתםאנשי מפלגה דתית, הרימותם יד למען עזיבת חלק של אדמת א"י, חלק מאדמת הקודש! ששוחרר בדם גבורים וקדושים. איך עוד נאמין לתפילותיכם? מה ערך לעצומותיכם? איכה ירדתם פלאים! הן עליכם, עליכם, נאמרו דברי הנביא! "כי תבואו לראות פני, מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי, לא תוסיפו הביא מנחת שוא, קטורת תועבה היא לי". אתם רמסתם את דת ישראל לעיני הנוער העברי, אתם השפלתם את כבוד התורה, אתם נתתם יד לנטישת חלק של א"י! יבוא היום אנשי המפלגות הדתיות ושומרי אמוני ישראל, והיהודים הדתיים הם שיתבעו אתכם לדין.