עשור

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 122-124

אלה, המחפשים הצדקה מעשית לשיטה האווילית, טוענים בדיעבד, כי אז לא הספיק כוחנו, כדי להשיב מלחמה שערה ולדכא את המאורעות. אך גם לטענה זו אין יסוד. כוחנו לפני עשר שנים היה, אמנם, קטן מכוחנו היום. אולם מבחינה יחסית דיו היה גם אז, כדי לשים קץ להתנפלויות ולבטל, ע"י התקפה נגדית, את ערכן המדיני. כי כולנו למדנו בינתיים, וגם הערבים והבריטים למדו, שכוח אינו נמדד, בזמנים שלנו, במספרים גרידא. מוח הוא כוח; הקרבה היא כוח; נכונות ויכולת להשיג נשק הן כוח לא פחות מן הנשק עצמו כל הגורמים הללו היו עומדים לנו בימי המבחן לו השכלנו להפעילם. אך לא השכלנו. חסרה ההבנה; חסרה הרוח; וכך נעשתה אחת השגיאות הפטליות בדברי ימינו שבעדה שילמנו מחיר בלתי משוער. שום אומה לא שילמה מחיר כזה בעד שגיאות מנהיגיה.