עצרת לכבודו של דוד מרקש

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התשל"ג, 22 בנובמבר 1972
מתוך:
P20-285
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

אתה הצטרפת לתנועתו. דע, דוד – התנועה הזו אינה שוללת שום זכות משום אדם, אפילו היה בין הרודפים אותנו; אנחנו מכירים בזכותם של כל בני עמנו, שעשו משהו – במחרשה, במחשבה, בהווה במסירות, בסבל. כולם, לכולם חלק בארץ-ישראל ובשחרורה.