עצרות זכרון לזאב ז'בוטינסקי המורה ומהחנך – ברחבי הארץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התשי"ט, 4 באוגוסט 1959
מתוך:
עמוד 1

לא תמיד ישנה הכרת הטובה. יש ומופיע היפוכה - כפיות הטובה. וצורות שונות לכפיות כזו, והנוראה בהן היא השנאה למיטיב. כפיות טובה כזו היתה מנת חלקו של זאב ז'בוטינסקי בחייו והיא עדיין נחלתו אחר מותו.