עמדתנו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 71-74

כי לא ע"י "בניה" ולא ע"י "הסברה" אפר להשיג את המטרה הציונית. דרך אחת ישנה ואין אחרת: מלחמה ישירה לשלטון ולעצמאות, מלמה שגם בניה וגם הסברה צריכות להשתלב בה...כמובן, להקמת מדינה עברית צריך להלחם. זהו סוף פסוק ושום נסיונות של התחמקות לאיועילו. המנדט, ידידים באנגליה, רוסיה, ידידים באמריקה – לא יעזרו ולא ישנו את פני המצב, אם הישוב לא יקום, בנשק ביד, נגד שלטון הדכוי, המחסל יום יום את תקוותינו. אם זה משמח או מצער – כך הוא המצב.