עם פתיחת הכנסת הרביעית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט חשון התש"כ, 30 בנובמבר 1959
מתוך:
עמוד 1

העובדה המדינית המכרעת , האופיינית לכנסת הרביעית יותר מאשר לכל קודמותיה. והתואה היא, כי אם מפלגה זו או אחרת, מתוך אלו ה"מוכנות", עלולה להשאר מחוץ לממשלה, אין עוד אחת מהן המסוגת להיות אופוזיציה ראוייה לשמה. נבדלת מהן היא תנועת החרות. ואנו כותבים את המשפט הזה בגאווה. למדינה דמוקרטית דרושה אופוזיציה מתוך הכרה ולא מתוך כורח, הנובע מכשלון של משא ומתן קואליציוני.