עם פתיחת הכנסת הרביעית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט חשון התש"כ, 30 בנובמבר 1959
מתוך:
עמוד 1

דווקא משום הקרתנות הזאת, גדלה שליחותה של תנועת החרות. סיעתה בכנסת הרביעית לא רק תישא את דבר האופוזיציה אלא תקבע את מעמדה, כגורם ממלכתי, חיובי וחיוני, שבלעדיו אין מדינה חפשית, אין דמוקרטיה.