עם דחיית הוועידה בלונדון

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תשרי התש"ז, 1 באוקטובר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 255-257

להנהגה כזו, להנהגה הסובלת בראשה נתין בריטי לפי דרכונו ועבד בריטי בנפשו, אין זכות ייצוג ואין עוד זכות קיום. ובשם העם המעונה, בשם ציון השדודה, בשם הדם הטהור, הנשפך כמים בארצות נכר, במצולות ים ועל אדמת המולדת - הרינו קוראים לכם: שימו קץ להיגררות אחרי עוורים, הנגררים אחרי מזימותיו של האויב הבוגדני. הבה ונקים את הנהגתנו הלוחמת - ממעמקים. ילכו בני דור המדבר למדבר האין-סופי של "שיחות" עם המשעבדים הבריטיים; ויקומו בני הדור הנגאל והגואל, על כל זרמיו, למלחמת השחרור. נגבש את ריבונות האומה; נקים את ממשלתנו; נקים את הפרלמנט שלנו; נקים את אוצרנו הלאומי; נקים את צבא השחרור העולמי, שיכה באויב ללא ליאות ויילחם ולא יפסיק עד שיתקע דגלו בירושלים הנצחית והמנצחת.