על קרבות הרוגי המלכות הושמע ברמה דבר נצחון המרד העברי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אייר התש"ט, 16 במאי 1949
מתוך:
עמוד 1,4

ובבוא היום, עלה נעלה על הר הזיתים המשוחרר, שבאדמתן שוכנים עוד שני גבורינו שהעלו את נשמותיהם בסערה שמימה, ועלה נעלה אל קברו של הראשון בין הרוגי המלכות בדורנו. ואחרי שנעלה את עצמותם של שנים ממורדי לח''י מאומת המצרים, עלה נעלה אל תריסר הקברים הללו – כדי לאמר לדורות הבאים: אכן, מי ימנה גבורות ישראל, מאות ואלפים מסרו את נפשם על כבוד העם וקדושת תורתו וגאולת ארצו אך גבורתם עולה על כולן. אב לבן יספר על קדושת הקרבתם, ויקומו דורות שלמען קדש זכרכם עוד יסתערו, עוד יפדו את ירושלים ויחזירוה לעם ירושלים, עוד יגיעו המסתערים אלי ירדן ויחצוהו ויירשו נחלת אבות, עוד ירום החזון של עם פדוי במולדת משוחררת.