על קרבות הרוגי המלכות הושמע ברמה דבר נצחון המרד העברי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אייר התש"ט, 16 במאי 1949
מתוך:
עמוד 1,4

לא ניתן לשכוח, לא ניתן לטשטש את המרד הגדול בישראל, גדול המעשים בהיסטוריה העברית אחר 70 דורות. מדמי המורדים עלתה עצמאות העברית