על סף הכרעה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשט"ו, 22 ביולי 1955
מתוך:
עמוד 2

שלטון ממושך באומה ובמדינה. זוהי תופעה חמורה מאוד. אמנם את ההערכה הזאת לא שמענו עוד מפי ראש מפא"י, שעה שהוא הצפין, בדרכו חזרה, משדה בוקר לקריה. אבל שמוע שמענו אותה, מפיו, שעה שהוא הדרים בדרכו נגבה. אפס, אין אני חייב למצוא סמוכין לא בדבריו ולא בשתיקתו. כלל גדול הוא, כי שלטון ממושך הוא סכנה לחרות האומה ולמוסר בניה. שלטון ממושך, אפילו אם הוא מיטיב למישהו, הוא רע מעיקרו, אך שלטון ממושך המרע לרוב האומה הוא רע שבעתיים. הוא מוליד שחיתות. הוא אינו יכול שלא ליצור: התנשאות שליטים, תלות נשלטים, פחד תלויים. מהותו של שלטון עם, הקרוי בלשון היוונים דימוקרטיה, היא בחילופים, המוצעים, מפקידה לפקידה, על ידי העם בתוך השלטון הממלכתי באין חילפים כאלה; באין רצון, או באין אפשרות, לבצע אותם, קם במקום שלטון העם, השלטון על העם, שחרותו הפנימית מודברת, אם לא להלכה, הרי למעשה. לפיכך חייב העם, למען עצם חרותו ועתידו, לומר הפעם, את דברו נגד המשכו של שלטון ממושך, שאינו יכול לא להיות מושחת.