על סף הגרדום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התש"ו, 16 ביוני 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 148-150

"הנוער העברי יודע, כי ישנם דברים בחיים החשובים מן החיים עצמם. הנוער העברי לא יבחר בחיי עבדות שפלים, שסופם בין כה וכה כליון; הנוער העברי יבחר במלחמת החופש, גם אם היא דורשת את הקרבן העילאי."