על מתינות וקיצוניות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אדר התשט"ו, 4 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 2

ועל כן מה, מתונים שכמותכם? הן בהודעות אלו אתם מאשימים את עצמכם יותר מכפי שיכול היהלהאשימכם הקיצוני בקטגורים, או הקטגור בקיצונים. אתם יודעים את האוייב. למדהם, בשלוליות של דם, כי ה"הבלגה" מתפרשת על ידו כרתיעה. כאות לחולשה.