על מתינות וקיצוניות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אדר התשט"ו, 4 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 2

שנית, לבנו נתון באהבה ובהוקרה לבנינו האמיצים, שהיכו באוייב מעבר לקווי "שביתת הנשק" וסיכנו את נפשם למען האומה. הם העלנו במיבצעים הקרבי את תחושת העם, שהורדה עד עפר, במשך חדשי הפוגרום וה"התאפקות". הם גם הקימו קרן ישראל לעיני הגויים, כקרובים כרחוקים. תהיינה ההודעות במועצת הבטחון אשר תהינה יש לנו נוער מצויין, שלא שכח מאומה ולמד הרבה. יש לאומה על מי לסמוך לעת צרה, בשעת מבחן גורלי. יבורכו בנינו האמיצים גבורי החיל של ישראל.