על משמר הפרלמנטריזם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר ב' התשכ"ה, 5 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 3

בוודאי, הפרדת הרשויות מעיקרה אומרת, כי הרשות השופטת איננה נתונה למרותה של הרשות המבצעת, והיא. כלומר הרשות השופטת, חייבת להיות בלתי-תלויה לחלוטין בשתי הרשויות האחרות, מלבד העובדה שהרשות המחוקקת מקבלת את החוקים, הניתנים לפירוש על-ידי בית-המשפט. באשר הרשות המבצעת והרשות המחוקקת קיימות במשטר פרלמנטרי, הקשר ביניהן, למעשה, אינו ניתן לניתוק.