על מדיניות ורעידת אדמה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אייר התשי"ד, 7 במאי 1954
מתוך:
עמוד 2
הרינו מייעצים לעמנו להגביר את התענינותו בבעייה המדינית. כי בנפשו היא. מסתבר יותר ויותר, כי מדיניות פנים, הכוללת את הדמיניות המשקית, קובעת את ההבדל בין חיים טובים יותר לבין חיים פחות טובים, או בין חיים טובים לבין חיים רעים. על כן יש לה, למדיניות הפנים, חשיבות רבה, חובה לטפל בה בכובד ראש, ולמצוא פתרון לבעיותיה. אולם מדיניות-החוץ בימינו, ובייחוד בארצנו, קובעת את ההבדל בין חיים - ומוות.