על מדיניות וחוקה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשל"א, 7 במאי 1971
נושאים:
שלום - הסכם שלום. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, ממשלה, פרלמנטריזם

בשבועות האחרונים החליטה הממשלה לפעול בניגוד להחלטת הכנסת, שהובאה לעיל, היא דנה במפורש, במישרין עם ממשלת ארה"ב, על נסיגת כוחות ישראל מקו הפסקת האש לאורך תעלת סואץ בהקשר עם פתיחתה לשיט בין לאומי. במלים אחרות, הממשלה הודיעה מראש, בעל פה ובכתב, כי, בתנאים מסויימים, לא תוסיף ישראל לקיים במלואו את המצב כפי שנקבע עם הפסקת האש – באין חוזה שלום.