על מדיניות וחוקה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשל"א, 7 במאי 1971
נושא:
ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, ממשלה, פרלמנטריזם

סעיף 15 של חוק היסוד קושר במישרין את קווי היסוד עם הבעת אמון בממשלה... לשאון אחרת, הבעת האמון של הכנסת בממשלה, המתייצבת לפניה, מותנית מראש בידיעה ברורה של קווי היסוד של מדינותה. על פי החוק, אין הממשלה אפילו ראשית לבקש הבעת אמון, אם לא הודיעה לכנסת, לפני הכל, על קווי היסוד... לכל הדעות ברור, על פי החוק החרות, כי קווי היסוד של מדיניות הממשלה הם חלק בלתי נפרד מתהליך, או המהלך הפרלמנטרי של מתן אמון והבעתו. באה הממשלה ומפרה סעיפים 3 ו-15 של חוק יסוד: הממשלה.