על מדיניות וחוקה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשל"א, 7 במאי 1971
נושא:
ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, ממשלה, פרלמנטריזם

הממשלה מפרה סעיפים נוספים של אותו חוק יסדו. בסעיף 3 שלו נאמר: הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. המדובר הוא לא בהבעת המון, הנעשית בהצבעה. אלא במקור הסמכות, כאמור כיסוד לכהונה. כאשר הכנסת אישרה את קווי היסוד של תכנית הממשלה, היא, בכנסת, נתנה אמון ברשות המבצעת, כי תפעל לפיהם ולא תסטה מהם. אבל אם הממשלה מפרה אמון זה, מכוח מה היא פועלת?