על מדיניות וחוקה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשל"א, 7 במאי 1971
נושאים:
שלום - הסכם שלום. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, ממשלה, פרלמנטריזם

על רקע ההתחייבות לנסיגה בלא חוזה שלום, יש לבחון גם את הסוגיה החוקתית. הכנסת, על פי הצעת הממשלה, אישרה את הסעיף הקובע, כי באין חוזה שלום, אין נסיגה כלשהי. אישור פירושו החלטה. הכנסת, איפוא החליטה, ולא רק הממשלה, כי, בלא התנאי המפורש, תוסיף ישראל לקיים במלואו את המצב כפי שנקבע עם הפסקת האש. אם הממשלה הבטיחה, בקשר עם פתיחתה האפשרית של תעלת סואץ, אי-התחשבות בתנאי הזה, הרי היא שוברת לא רק כלל מדיני גדול, אשר שימש לנו קרוב לארבע שנים חומת מגן, אלא גם החלטה של בית הנבחרים. בשברה החלטה כזו, מפירה הממשלה את חוקי המדינה.