על חתירה תחת המוראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ג, 15 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2,3

אחד מידידי הטובים שאל, במסיבה מסויימת, את ראש המטה של צבאנו, האם הצנזורה על התונים, המופעלת להלכה על ידי מפקדת הצבא, היא צנזורה פוליטית. רב אלוף מקלף השיב בתקף, כי צנזורה פוליטית אינה בנמצא במדינתנו וכי פעולתו של הצנזור מוגבלת ,,לעניני בטחון" בלבד. התעקש ידידי והוסיף להקשות לאמור: ,,אם כן מושם מה נפסלה ,,מחצית שלמה" של מאמר מסויים בעתון ,,חרות"? התעקש ראש המטה ואמר בנימה של התרגשות: ,,זו לא היתה צנזורה פוליטית; ,,המחצית ההיא של המאמר ההוא" חתרה תחת המוראל של הצבא".
מאחר שהנני מחברן של שתי המחציות של "המאמר ההוא"; ומאחר שדאגתי לכך, כי גם המחצית "החתרנית" תגיע, על אף מכחולו של כבוד הצנזור, לקורא העברי; ומאחר שיש בדעתי, אם יהיה צורך בכך, להוסיף לכתוב על "הנושא העדין", בין אם דברי ימצאו חןבעיני מאן דהוא או לא ימצאו חן – חובתי לנסות להסביר לראש המטה הצעיר והמחונן שלנו כי הוא טעה. דווקא למען "מוראל הצבא" טוב היה, אם רב-אלוף מקלף יצווה על הצנזור להטיל את מכחולו המלבין – המלבין גם את פני המדינה – הימה.