על חתירה תחת המוראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ג, 15 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2,3

זכותו של האזרח החפשי היא גם לחשוב ולאמר - חופש המחשבה בלי חופש האמירה היא עבדות.