על חתירה תחת המוראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ג, 15 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2,3

ואיזו פילוסופיה מסוכנת חבוייה בכפירה הזאת? נצרת היא עיר ישראלית. למה? משום שכבשנוה, לדידו של ראש מפא''י. ירושלים היא ערבית. למה? משום שלא "הצלחנו" לכבוש אותה, לדידו של אדון בן גוריון. יוצא, איפוא, שלא שבנו לארץ ישראל בכוח הזכות, אלא אנו יושבים בחלקה אך ורק בזכות הכוח.