על חתירה תחת המוראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ג, 15 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2,3
שמועות היגעונו לאחרונה, כי הוחלט להעביר מתפקידו את ראש הש"י... קשה לאמר אם כל השמועות האלה תתאמנה. אבל, כפי הנראה, יש בהן מידה של אמת והיא מוכיחה, כי גם בחוגים הממשלתיים שוררת מורת רוח מדרכי פעולתו של ראש הש"י. אמנם, אין כלל להעלות על הדעת, כי הבקרת, אשר עתוננו רצה למתוח על הש"י, הביאה, במישרין או בעקיפין, להדחת ראש הש"י, אבל גם הדחתו המשוערת מלמדת, כי לא דברי שווא נאמרו ,,במחצית ההיא של המאמר ההוא".