על חתירה תחת המוראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ג, 15 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2,3
כפי שיקר לי צבאנו, יקר לי גם "המוראל" שלו: לכל איש שהתנסה במלחמה ידוע, כי "המוראל" חשוב לצבא אפילו מנשר. אולם רע ומר יהיה לכולנו, אם "המוראל של הצבא" ישמש אמתלא למניעת בקרת ציבורית על משגיהם של מוסדות המדינה, לרבות המוסדות הצבאיים או צבאיים-המדיניים, אשר כוונתה ומטרתה היא לתקן את המעוות. "מוראל של הצבא"? מי לא השתמש בנימוק זה כדי לסתום את פיהם או לשבר את עטם של דורשי טובת צבאם, של שוחרי בטחון עמם? הייתי יכול לייעץ לראש המטה שלנו, כי יעיין בפרשת משפט דרייפוס; הוא ימצא בה, אולי לתמהונו את הנימוק:" אף אם חף מפשע היהודי, אסור לגלות את האמת, כי המוראל של צבאנו ייפגע ממנה"... אבל ראש המטה שלנו, מן הדין שיהיה עסוק בדברים הקרויים "אקטואליים; חבל על זמנו בשביל קריאת ספרות ישנה, על כן אביא לידיעתו דוגמאות "חיות".