על חתירה תחת המוראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשי"ג, 15 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2,3
סבורני כי אינני חייב לשום איש בישראל הסברה, עד כמה יקר לי צבאנו, הריני נמנה על אלה המאמינים, כי אם בימינו חל שינוי "במעמדו" של היהודי בעולם, הרי יש להודות על כך, ראשית, למלחמתנו, ושנית, לקיומו של צבאנו. וודאי, אין, ועד אחרית הימים לא תהיה מדינה בלי צבא, כפי שאין צבא גלוי בלי מדינה. אבל לו היתה עומדת בפני עמנו הברירה הדמיונית בין מדינה לבין צבא, הינו צריכים לבחור בצבא. הזוהי השקפת-עולם מיליטריסטית? ראשי בית''ר לימדנו לא להיבהל מפני מונחים לטיניים – בהם אינטליגנטים-למחצה אוהבים להשתמש ומרבים לעול. האמת היא, כי בין הנחתי ההיפותטית ובין "מיליטריזם" אין ולא כלום; היא בפשטות מחויבת-המציאות – מציאות של העם, אשר חוסר זינו הטיל עליו, בכל דור ובכל מקום, חוסר כבוד וגם "חוסר-חיים".