על התנקשות הדמים בשבויים עברים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 61

ואילו את אבות הפשע, את אלה שגירשו עברים ממולדתם והפקירום למוות ולהתנוונות בנכר - שפוט ישפוט בית-הדין של הציבור העברי.

ודברו ייעשה.