על המורה החי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ט, 7 באוגוסט 1959
מתוך:
עמוד 2

צדק חברתי יסודו וראשיתו לא באפס אמצעים אלא במינימום של אמצעי קיום לכל אדם באשר אדם הנהו. וכך נאמר בסעיפים 25 ו26 להצהרה האוניברסאלית של זכויות האדם ,מדצמבר 1948 :
Everyone has the right to a standard living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care.. Everyone has the right to education.
עתה נתרגם את האנגלית הבין לאומית לעברית האימרתית שטבע זאב ז'בוטינסקי, בחמש עשרה שנה לפני ניסוחה של הצהרה כלל אנושית זו :
מזון: food
מלבוש: clothing
מעון: Housing
מרפא: Medical care
מורה: Education
הנה כי כן, אלה הם חמשת המ"מים המפורסמים של זאב ז'בוטינסקי שהוא הנחילם לנו, וכפי שנתברר, לעמי תבל.