על הכנסת לומר ,,לאו"! בתשובה לתכנית דאלאס

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח סיון התשי"ג, 11 ביוני 1953
מתוך:
עמ' 1

אנחנו מאמינים שהאנשים שקמו עלינו לא רק לגזול מעמנו את ארצנו אלא גם להשמידנו השמדה גופנית. אינם בבחינת "פליטים" כפי שאנחנו מכירים את המונח בעקבות שתי המלחמות העולמיות. הם ניסו להשמיד את עמנו ולחסל את תקוותו. הם בורחים, אנחנו איננו יכולים להחזיר אנשים כאלה, אשר אם יחזרו – ינסו שוב להשמידנו.