על החינוך בצבא שחרור מחתרתי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' תשרי התש"ז, 5 באוקטובר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 259-264

בתנאים שלנו קשה למנוע תופעה זו. אמנם, אחת מחובותיו של המפקד-המחנך היא להחדיר בלב החיילים את ההכרה, כי המעמד אינו עומד על איש זה, או אחר, כי אם על האידיאה, שהקימתו ונטעה בו חיי נצח. אם, איפוא, איש זה או אחר, בעל דרגה נמוכה, או בעל דרגה גבוהה, מכזיב, אין הדבר יכול לנגוע במעמד בתור שכזה, כי איש בא ואיש הולך, והמעמד קיים ויהיה קיים, עד השגת המטרה, כגוף מגשים, ואחרי השגתה - כסמל לדורות.