על הבהלה המודרכת בבריטניה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התש"ז, 13 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 297-299

 "אך אם אין אנו יודעים, האם קריאתנו תתקבל או האם הסתתו של האויב תצלח. בדבר אחד הננו בטוחים: המשעבדים הבריטיים לא יצליחו להפחיד את העם העברי, היודע, כי רק במלחמה תקווה גאולתו, ואילו בהשלמה נגזר דינו. וכן הם לא יצליחו להוציא מאתנו שום דבר, שיכול ללמדם על תכניותינו בעתיד. יספרו מה שיספרו; יבדו מה שיבדו. צבא השחרור העברי יודע את מטרתו, יודע את דרכי ההגשמה, יודע את תכניותיו. מהלומותיו תהיינה תמיד כבדות ומפתיעות."