עליה לקברו של האלוף בן ענת, דוד רזיאל הי"ד נערכה אתמול בבירה במלאת 21 שנה לנפילתו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשכ"ב, 28 במאי 1962
מתוך:
עמוד 1

במלחמתם של אחינו הגבורים ובעזרת אלוהי צבאות זכינו להגיע לאתחלתא דגאולה. את צוואתם במותם נשמור ונקיים עד אשר נזכה להגיע לגאולה השלמה של העם והמולדת.