עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה היא' של תנועת החרות

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
P20-296
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים. מורשת ישראל

מהרסיך ומפלשתיניך יצאו. מנין השם הברברי הזה "פלשתינה"? עלינו לדעת. כן, היוונים, הסורים, לפני נצחון המכבים, הם קראו לארץ הזו, כדי להכאיב לאבותינו בשם "פלשתינה". הרומאים קראו לה "יהודה". אבל אדריאנוס דכא את מרד בר-כוכבא. והקיסר הרומי ההוא, בניגוד לאספסיאנוס ולטיטוס, החליט לנתק כל קשר בין העם היהודי, אשר עמו חתמה רומי ברית אמת בשעתה, בימי המכבים, וכך הם קראו לנו "עם היהודים האהוב" – אדריאנוס קיסר החליט למחות כל זכר וכל קשר בין אותו עם יהודי לבין ארץ ישראל. משום כך הוא קרא לארץ "סיריה את פלשתינה", אבל הוא גם קרא לירושלים "אליה קפיטולינה". 1840 שנים לאחר מכן, יכולים אנו לומר, אף אם אדריאנוס אי שם שומע אותנו: לשוא, כפי שירושלים אינה "אליה קפיטולינה", ארץ-ישראל איננה "פלשתינה". ואנחנו צריכים לקבל מאדיר אנוס, אויב משמיד ומדכא, את השם המנקר הזה? במקום השם הפשוט, הגדול ההיסטורי: ארץ-ישראל ובה שיווי זכויות לכל תושביה ואזרחיה.