עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה היא' של תנועת החרות

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
P20-296
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

מה קרה לנו, ביחוד בחמש השנים האחרונות? איך נעשה הניסיון בתוכנו ליטול את העיקר, את צדקת ענייננו? אין מציגים את הציונות ואת העם היהודי השב למולדתו, לא כמגשים צדק אלא כעושה עול. מה קרה לנו? משום שהגענו לירדן – זה העול? האם כאשר היינו מיעוט מבוטל, לא אמרנו כולנו, כל היהודים וכל הציונים: ארץ-ישראל לנו היא בזכות, מימי קדם ועד עולם? כולם לא התפללו אבותינו, יום יום, על שיבת ציון כלום לא התפללו על גשם בארצות בהן חיו, אלא בארץ הרחוקה – ארץ-ישראל? כלום לא האמנו בשיבה הזו ובצדק שנעשה עם התושבים הערביים של ארץ-ישראל, כפי שאנו רוצים לעשות אותו גם היום: שיווי זכויות? מה עול אנו עושים?