עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה היא' של תנועת החרות

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
P20-296
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים

הפליטים הערביים. מאז קמה מדינת ישראל, בחלקה של ארץ-ישראל, אנחנו האמנו כי תבוא השעה והארץ תאוחד מחדש. משום כך, עוד בשנות ה-50 אמרנו, כי כאשר תאוחד ארץ-ישראל, אנחנו נדאג לפתרון בעיית הפליטים הערביים, בתחום שיפוטנו. ואת אשר אמרנו לפני עשרים שנה, אנו מציעים לקיים בימים אלה. הפתרון לפליטים הערביים הנמצאים בארצות ערב הוא בידי ארצות ערב, ועליהם ליישב אותם. אנחנו נדאג לפתרון אנושי חיובי לבעיית הפליטים הערביים, הנמצאים בתחום שיפוטנו על ידי מתן מגורים אנושיים להם ועבודה קבועה, למען ביטול מצב הפליטות שלהם.