עולה חדש מספר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התשי"ט, 28 בנובמבר 1958
מתוך:
עמודים 1

לך, עמית, אצל תערוכת המרד, בין אם אתה החדש בעולים ובין אם הנך הוותיק בהם; בין אם שבת מארץ נוד, ובין אם גדלת במולדת, בין אם יצאת לעולם בימי עבדות, ובין אם בחרות נולדת. הבט, קרא, התבונן, שאל. אך בעוברך לאיטך, מקרב למזבח, ממבצע לקרבן, עצור לפעמים והשתדל לראות את אשר ידי אמן לא תצירנה ועיני בשר לא תראינה. עצום עיניך. וראה. כי ישנם דברים, שאי אפשר לראותם אלא בעינים עצומות.