עולה חדש מספר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התשי"ט, 28 בנובמבר 1958
מתוך:
עמודים 1

אני, מכל מקום הושפעתי מן הסוגסטיה וקבלתי, באהבה, את התואר החדש, לו זכיתי בשנת הבחירות, שנשארו יחסיות לכנסת. כעולה חדש, שאינו יודע מה היה פה לפני קום המדינה, החלטתי ללמוד. באחד הימים, לאו דוקא בשעה חגיגית, ירדתי, או עליתי, לתערוכת המרד.