עוד תקום ממשלה בלי מפאי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד חשון התשכ"ב, 3 בנובמבר 1961
מתוך:
עמ' 2

על רקע זה עולה הבעיה הקונסטיטוציונית של מעמדו של ראש ממשלה בישראל; ואני בכוונה אומר ראש-ממשלה ולא ראש-הממשלה. כי זו בעיה לא לתקופה שלפנינו אלא לדור כולו, או לדורות הבאים. אנחנו משוכנעים שראש-ממשלה במשטר פרלמנטארי על פי הנוהג הטמון בו, וראש ממשלה על פי רוח החוק הכתוב של מדינת ישראל, הוא בבחינתPrimus inter pares (ראשון בין שווים. א.ל) ומשום כך אנחנו דחינו ומוסיפים לדחות את הדיבור על איזו אחריות עליונה, מיסטית או מיסתורית של ראש הממשלה בענייני מדיניות חוץ. ומשום כך אנחנו, בשרתנו את עמנו באופוזיציה, מתקוממים נגד ביזוי הממשלה על-ידי ראש הממשלה, אם על ידי הצהרות לפיהן הממשלה או ועדה מטעמה עסקה בחצאי אמיתות, בעוות הדין ובמשוא-פנים, ואם על ידי הגדרתה כקנוניה מלכתחילה או בדיעבד, ואם על ידי הודעות ,,אני פיטרתי את הממשלה" ו,,החלטת הממשלה איננה קיימת עוד" או ,,אינה בתוקפה". אני מקווה, אדוני ראש הממשלה, כי כאשר באחד הימים אתה שוב תגיש את התפטרותך – והרי אתה תסכים עמדי שהדבר עלול להתרחש, ואולי לאו דווקא בעתיד הרחוק – ועל פי החוק הכתוב ובו הפיקציה המשפטית, כי התפטרותו של ראש הממשלה כמוה כהחלטת הממשלה על התפטרות, היא תימצא In statu demissionis (במצב של ענווה. א.ל) .לא תאמר עוד: אני פיטרתי את הממשלה, כי ההודעה הזאת נוגדת את רוח החוק בישראל ואת הנוהג הטוב של משטר פרלמנטרי. ראש הממשלה אינו מוסמך לפטר את הממשלה. ראשון בין שווים הוא ראש ממשלה בישראל וכך הוא צריך לפעול. אפשר לשאול: עד עכשיו הממשלות לא שמו לב לכך. ו Volenti non non fit injuria . אני קורא לממשלה הזאת, שהיא תשים לב לכך.