עוד נגיע לימים גדולים! עוד נחיה במדינה המבוססת על חרות וצדק, עוד נראה בנחמת ציון המשוחררת נאומו המלא של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בפתיחת הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשי"ד, 21 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2,3

אנו חיים בתקופה בה גורלה של האומה עלול להיות משולב בגורלם של שאר כל העולם. על כן עלינו להבחין ביחסי חוץ בין מדיניות עולמית לבין מדיניות חוץ. על מדינת ישראל לנהל מדיניות עולמית ופירושו של דבר – לראות שתי סכנות מאיימות על אנושות כולה: הסכנה הראשונה – מלחמת עולם השלישית; הסכנה השנייה – השתלטות משטר השעבוד הקומוניסטי... הקומוניזם והסוציאליזם המרקסיסטי בתור שכזה הבטיחו לעמים חירות ונתנו להם דכוי, הבטיחו שלום ונתנו שפיכות דמים; הבטיחו כבוד האדם ונתנו השפלת האדם שלא הייתה כמוה בתולדות האנושות; הבטיחו שוויון, ונתנו תהומות של הבדלים, לא כמותיים אלא "איכותיים", בין אלא שיש להם הרבה מאד לבין אלה שאין להם מאומה.