עוד נגיע לימים גדולים! עוד נחיה במדינה המבוססת על חרות וצדק, עוד נראה בנחמת ציון המשוחררת נאומו המלא של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בפתיחת הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשי"ד, 21 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2,3

... אנו הוכחנו כי כזב בפי המרקסיסטים באמרם: אין תנועה לאומית. מה היא תנועה לאומית? – התנועה הנושאת את מאוויהם ההיסטוריים של העם. האם שחרור ירושלים הוא עניינם של הפועלים והפועלים בלבד? האם שחרור ירושלים הוא עניינם של הסוחרים בלבד? האם שחרור ירושלים הוא עניינם של עובדי האדמה ועובדי האדמה בלבד? לא! שחרור ירושלים הוא עניינם של הפועלים ושל הסוחרים ושל עובדי האדמה ושל המורים ושל התלמידים ושל הזקנים ושל הנעורים. תנועה הנושאת את המאווים של כל אלה היא, כמובן, התנועה הלאומית. אזי אומרים המרקסיסטים: תנועה לאומית יכולה להיות אולי רק לגבי בעיות חיצוניות. אולם במשק אין תנועה לאומית, קיימות רק תנועות מעמדיות, המייצגות שכבה אחת בלבד, את האינטרסים החמריים המובהקים של שכבה מסויימת. והנה אנחנו הוכחנו כי שקר הדבר. גם בשטח המשק ישנה מנועה לאומית, שאינה מייצגת מעמד אחד בלבד, שאינה נלחמת על האינטרסים החיוניים של שכבה אחת בלבד. ישנה תנועה לאומית המאמינה שקיים מחנה משוטף גם בשטח המשק לכ שכבות האומה, תנועה המחפשת מכנה משוטף כזה ומוצאת אותו. וכשבא ידידנו ד''ר אבניאל לדרוש את פירוק הקרטלים והמונופולים, הוא לא דיבר על קרטלים הסתדרותיים בלבד; הוא התריע נגד סכנת הקרטלים הפרטיים לא פחות מכפי שהתריע נגד סכנת המונופולים השתופיים. זו דרכה של תנועה לאומית.