עוד נגיע לימים גדולים! עוד נחיה במדינה המבוססת על חרות וצדק, עוד נראה בנחמת ציון המשוחררת נאומו המלא של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בפתיחת הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשי"ד, 21 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2,3

אנו הננו תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי. אנו איננו מאמינים כי רש חייב למות קצבן. אנו איננו סבורים שיש טרגדיה בכך שהעשיר הוא עשיר. אנו מאמינים כי הטרגדיה היא בכך, שרש אינו יכול לתת לילדיו השכלה יסודית, קורת גג, מזון משביע, לבוש צנוע, נעל לנעול. הטרגדיה הגדולה היא כשרש מתרושש.