עוד נגיע לימים גדולים! עוד נחיה במדינה המבוססת על חרות וצדק, עוד נראה בנחמת ציון המשוחררת נאומו המלא של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בפתיחת הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשי"ד, 21 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2,3

אני מניח, שאפשר לומר היום, לאחר במעט שנתיים של ניסיון הקואליציה בין מפא''י לבין הציונים הכלליים, את הדברים הבאים: הציונים הכלליים השיגו הרבה בשביל מעטים ומעט בשביל רבים. הם השיגו הרבה בשביל מעטים, הודות לכניסתם לקואליציה ישנן כמה מאות משפחות, אבל רק מאות, אשר התעשרותן אין לה ממש גבול. אבל לעומת זאת קיימות רבבות משפחות מאותן השכבות אשר להן נמכרו [במקור כנראה טעות דפוס –א.ט.] כל ההבטחות הידועות והןלא זו בלבד שלא ... [לא ברור –א.ט.] את צורת חייהן, אלא רמת חייהן נמצאת בקו ירידה בלתי פוסק.