עוד נגיע לימים גדולים! עוד נחיה במדינה המבוססת על חרות וצדק, עוד נראה בנחמת ציון המשוחררת נאומו המלא של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בפתיחת הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשי"ד, 21 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2,3

דרושים לנו בעלי ברית האם ישנם? –ישנם! בעל ברית בימינו אינו גורם אשר עמן אתה חותם, כפי שעשו מדינות מאה ה-19, על ברית התקפה והגנה. בימינו ישנם בעלי ברית אשר מתקדמים עמך עד נקודה מסויימת, ושם אחד מהגורמים מפסיק ונעצר, אם האינטרס אינו משותף.