עוד נגיע לימים גדולים! עוד נחיה במדינה המבוססת על חרות וצדק, עוד נראה בנחמת ציון המשוחררת נאומו המלא של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בפתיחת הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשי"ד, 21 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2,3

בשנת 1949 ניתנה לעמנו הבטחה שתימסר בידו חוקה; חוקה, אשר תבטיח לו את חירויותיו ותתן לא ערובה מפני כל התנקשות בחירויותיו אלו, אפילו מצד הממשלה, ולמעלה מזה אפילו מצד הממשלה, ולמעלה מזה - אפילו מצד הרוב בפרלמנט. זוהי תמצית ערכה של חוקה.