עוד חג גדול יהיה באהלינו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 44-46

 בשבילנו סימן לבאות, חג ממשי של חרות ממשית, הנישאת אל העם על-ידי בניו, המוציאים אותו ממצרים בלב מאמין, בהקרבה עילאית, במחשבה בהירה, בגבורה שקטה, ביד חזקה ובזרוע נטויה.

אכן, האש שהוצתה בלבנו על-ידי אבינו, מורנו ורבנו, אין כח בעולם שיוכל לכבותה. היא תלך ותגדל ותעמיק ותרחב. בה - באש המרד הקדוש - יימסו כבלי העבדות.

עוד חג גדול, אחים, יהיה באהלינו - חג החרות, שהושגה בדם לבנו!